Det er mye som skjer i Diri om dagen, daglig leder Vebjørn hadde sin siste arbeidsdag i NTNU forrige uke og er nå over 100% i Diri. I Februar vil vi bli 7 ansatte, hvorav fire på fulltid og tre på deltid.

Løsningen vi har er allerede i produksjon og vi har flere kunder som bruker den. Men det betyr ikke at vi er ferdige: Vi har mange spennende prosjekter på gang og sentralt står arbeidspakkene vi utarbeidet sammen med Forskningsrådet. Det er flere parallelle løp, men fremover mot jul har vi tre hovedleveranset i programvaren som vi utvikler sammen med Kong Arthur AS:

1. API – Programmeringsgrensesnitt

Hele Diri-løsningen er bygd for at den skal støtte enkel dataflyt inn og ut av løsningen. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne integrere Diri mot andre systemer. Den mest opplagte integrasjonen er med bedrifter som allerede har et helpdesk og ticketing-system for å håndtere oppgaver. Ettersom oppgaver også blir generert i Diri, må vi etterhvert kunne sende og motta tickets med eksisterende systemer for å unngå komplisert arbeidsflyt. Men det er mye spennende som kan gjøres med et API og vi utforsker mulighetene for å koble oss på og snakke med både det ene og det andre.

2. Delings- og gjenbruksfunksjonalitet

Som illustrert ovenfor er det allerede mulig å dele risikovurderinger og skjemaer i nåværende versjon av Diri. Det er også mulig å kopiere risikoer i form av hendelser, årsaker og konsekvenser. På lang sikt skal Diri bli et kunnskapsnav, men nå arbeider vi mot å kunne kopiere hele risikovurderinger, sensurere og gjenbruke. Vi vet erfaringsmessig at i enkelte bransjer deles risikovurderinger på Word og Excel allerede, men i Diri har vi en mye bedre datastruktur som skal gjøre det enkelt å kunne sammarbeide og dele resultater med andre, men også å kunne tilbakeholde deler mer informasjon fra vurderinger som ikke kan deles.

3. Visuelle forbedringer

Vi er fortsatt et ungt selskap med et nytt produkt, og teknologer som vi er, er vi nok skyldige i å ha satt funksjonaliteten i førersetet og utseende i baksetet. Dette arbeider vi nå med å rette opp. Vi gjør forbedringer på det visuelle, spesielt i datainnsamlingsskjemaene i risikovurderingsprosessen. Vi prioriterer små endringer med stor effekt, slik som bildet av skjemaet under. Gammel versjon til venstre og ny til høyre.

Andre prosjekter

Vi har mange andre spennende prosjekter også: Førsteamanuensis Andrii Shalaginov bistår oss med sin ekspertise når vi arbeider med å levere på arbeidspakken i prosjektet med Forskningsrådet for å utvikle maskinlæring og kunstig intelligens for risikostyring. Andrii tok doktorgraden i sin ved NTNU i Gjøvik og er førsteamanuens ved Høgskolen i Kristianina og på NTNU. Maskinlæringsprosjektet i Diri er et nytt og banebrytende arbeid som kan få massiv samfunnsnytte: Hva om Diri kan vite alle cyberrisikoene og hva du trenger å gjøre med de basert på bare litt kjennskap til virksomheten din? Er ikke det en spennende tanke? Vi er i startgropen av dette prosjektet og Andrii hjelper oss med å uforske mulighetsrommet og hva som må på plass for å lykkes.

Det er fortsatt en vei å gå før vi kommer dit, men mye bra blir lansert i nær fremtid. Blant annet har vi en ny måte å visualisere risiko og helt ny måte å tenke etterlevelse. Compliance, the Diri way.

Vi mener at Diri allerede er det beste risikostyringsverktøyet for cyber på markedet!

Så hva venter du på? Ta kontakt med oss og kom i gang!