Informasjonssikkerhetsrisiko er et langt ord, men viktig tema. I denne 5 minutter lange filmen gir Gaute deg teorien du trenger for å komme i gang med gode risikoanalyser. I filmen definerer vi hva en risiko er, består av og hvordan sentrale begreper henger sammen med arbeidsflyten i Diri.

Filmen bygger videre på kunnskapen om hvorfor IKT-systemportefølje er en god ide og hvordan informasjon kan verdivurderes innenfor systemer. Se gjerne disse før du går løs på informasjonsrisiko.

Hvis du ikke kommer deg ut av startgropen og fortsatt lurer på hvordan du skal komme i gang med sikkerhetsarbeidet, trykk her.