Skip to content
Illustration of the Diri tool.

Utvikling av Diri-verktøyet

De siste månedene har vi lagt ned mye arbeid i utviklingen av Diri-applikasjonen. Migrering av data til Norge og en raskere applikasjon er noen av endringene vi har jobbet med.