Risikostyring handler i stor grad om å identifisere og håndtere uakseptabel risiko. Når vi har gjennomført en risikovurdering vil disse gjerne skille seg ut ved at de har svært høy sannsynlighet i kombinasjon med en potensiell alvorlig konsekvens. Dette er risiko som er så alvorlig at vi ikke kan leve med den og målet blir da å påvirke denne med sikkerhetstiltak slik at den kan komme innenfor det vi anser som akseptabelt. I denne 10 minutter lange filmen går Gaute igjennnom den grunnleggende teorien som du trenger å forstå for å gjennomføre risikovurderinger i Diri. Vi går igjennom hvordan årsaker, hendelser og konsekvenser utgjør en sikkerhetsrisiko, samt hvordan man kan tenke rundt sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak.

Hvis dette er første gangen du leser en post fra oss i Diri og du mener at dette ble litt for teknisk, så kan du bygge deg gradvis opp via vårt lille introduksjonskurs til både sikkerhetsstyring og risikovurderinger. Kurset er en snau time og består av 6 filmer som du kan se kronologisk på siden vår.