Har du altfor mange passord? Er du bekymret for ID-tyveri? Syns du risikostyring er vanskelig? Da er dette foredraget for deg! Vi tar et skråblikk på problemområdet, risikoene, tiltakene, og besvarer hva som skal til for å bli en cyberboss.

Temaene ID-tyveri og passordsikkerhet angår hele Norges befolkning. I morgen (den 24. august) holder Diri innlegget “Passordsikkerhet som en cyberboss” på ISF sin høstkonferanse, spor 2 kl 11.45. ISF er det Norske informasjonssikkerhetsforumet og høstkonferansen er den største av sitt slag i Norge. Foredraget diskuterer hvordan man kan redusere risikoen for ID tyver og bli et hardt mål på internett.

Les mer her