Diri har aldri holdt stand før, men da daglig leder hørte om muligheten for å holde stand på Totalforsvarets sikkerhetskonferanse, kastet han seg rundt på dagen og ordnet et enkelt bidrag til området. Flere var innom og viste stor interesse for det vi prøver å få til i Diri. Diri-standen på totalforsvarets sikkerhetskonferanse er illustrert i toppen med demo, håndsprit, twist og troll!

Totalforsvarets sikkerhetskonferanse ble avholdt på Scandic Lillehammer og overlappet med ISF høstkonferansen hvor Diri også hadde med et bidrag. Der snakket vi om risikostyring i det daglige liv og hvordan man anvender etablerte sikkerhetskonsepter for å bli et hardere mål for cyberkriminelle.

“Passordsikkerhet som en cyberboss” med utgangspunkt i Starcraftkontoen som var det første passordet som hadde verdi for foredragsholder. Foto: Roger Larsen