Hva er fellesnevneren mellom Linux, MySQL, Skype og Spotify? Jo, det ble alle unnfanget hos våre naboer i øst. Nærmere bestemt Finnland. Vi har tro på den kompetansen og det produktet Diri leverer. Derfor deltar vi på Slush 2021. I 2019 møttes 25000 deltagere, 3500 startups og 2000 investorer i Helsinki. I 2021 blir også vi med når tusenvis av kloke hoder kommer sammen om innovasjon. Dette blir gøy!

Diri – en av 100 som er med videre i kampen om å pitche selskapet på scenen fremfor tusenvis av investorer.

https://www.slush.org/events/helsinki/startups/slush-100/

Slush 2021 - Pitch 100