Forskningsrådet tilbyr midler som skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. I fjor gjennomførte Diri et kvalifiseringsprosjekt støttet av Forskningsrådet. For å bygge videre på arbeidet med å kommersialisere forskningsresultater, leverte Diri i april inn søknad til støtte på 5 millioner kroner i verifiseringsprosjekt for å kommersialisere både programvare og bedriften. I sommer fikk vi den gode nyheten at hele søknaden ble innvilget!

Flere har troen på prosjektet vårt, i tilbakemeldingene på søknaden står det

“Samfunnsnytte er tydelig, og om noe så er samfunnsnytten større enn det som fremgår i søknaden.”

I korte trekk har Diri mottatt støtte til å:

1. Videreutvikle kjernefunksjonaliteten i verktøyet.
2. Utvikle funksjonalitet for maskinlæring og prediksjon i verktøyet.
3. Forbedre plattformen og brukervennligheten.
4. Skaffe oss sammarbeidspartnere og markedsverifisering
5. Strategi og forretningsutvikling

Vi i Diri er veldig fornøyde med at vi har sikret oss finansiering til virdereutvikling av det vi mener er det beste produktet markedet har å tilby!

Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i å være med å utvikle Diri gjennom et pilot- eller verifiseringsprosjekt på contact@diri.no.

Verifiseringsmidler skal i følge Forskningsrådet bidra til teknologisk risikoredusering og økt kommersiell anvendelse av resultater fra offentlig finansierte forskningsprosjekter. Forventede langsiktige samfunnsøkonomiske gevinster er økt verdiskaping, bærekraft, konkurransekraft i tillegg til økt evne til å løse store samfunnsutfordringer. Les mer om dette her.