Høsten 2020 tok Vebjørn Slyngstadli kontakt med emneansvarlige i  Design av sikkerhetskritiske systemer ved NTNU i Gjøvik. Diri ble foreslått som et sikkerhetskritisk system og en mulig case i undervisningen til våren. Sammen med ansvarlige gjennomførte vi tre runder med undervisning i risikostyring for designstudentene i vår. Avtalen var at studentene fikk arbeide med re-design av Diri som case og at vi fikk bruke resultatene. Studentene fikk hver sin adminbruker i testløsningen vår og fikk frie tøyler til å gjøre og foreslå det de ville, så lenge det var innenfor emnets pensum så klart. Oppgaven fra oss var klar:

Vi i Diri er kjempefornøyde med resultatene og forslagene fra studentene. Vi skulle gjerne lagt inn alle de gode forslagene som kom, men lever i en verden med begrenset tid og ressurser. Vi har rettet opp mye i arbeidsflyten basert på tilbakemeldingene! I stedet for at vi skryter noe mer av resultatene, så kan vi like godt vise de frem her.

Alle design-studentene brukte grovt sett den samme metodikken som bestod av å lage personaer, finne use case og tegne opp en kundeopplevelse gjennom verktøyet. Selv om vi fikk mye tyn i beskrivelsen av kundeopplevelsen var det saklig og konstruktiv feedback. Det var mange flotte figurer med masse informasjon i rapportene om opplevelser og hva som kan gå galt:

Som du ser var det ikke alt som ble ansett som like bra i Diri! Det er greit å få ærlig tilbakemelding da vi bruker disse resultatene aktivt for å forbedre arbeidsflyten og brukeropplevelsen.

Etterpå gjennomførte studentene en GOMS-analyse (goals, operators, methods, selection) for å måle menneskelig ytelse, eliminere  unødvendige interaksjoner og øke effektiviteten. Det går ut på å f.eks. måle antall museklikk, hvor mye som må tastes inn, musbruk, valg og scrolling for å finne muligheter til å effektivisere.  Til høyre ser du deler av en GOMS-analyse for å risikovurdere et system i Diri. Figuren viser at man f.eks. bruker 10 museklikk på å få registrert en årsak i Diri. Uansett mange gode forslag til optimalisering som vi arbeider med å få på plass.

Videre var det flere gode forslag til redesign av frontend med høyere fokus på brukervennlighet. Noen foreslo et komplett redesign av fargevalg og tema, slik som de to forslagene fra den ene gruppen illustrert under.

Det var flere forslag på hvordan vi kan redesigne menyen vår. Vi syns det er en god ide å flytte både meny og arbeidsflyt horisontalt i motsetning til vertikalt slik som vi har den nå. Spesielt i risikoanalysen så vil det gagne verktøyet å få mer spillerom på sidene. Det horisontale flytdiagrammet vil også være en stor forbedring. Et annet problemområde studentene har hjulpet oss med universell utforming, i design-forslagene er det alltid tydelige fargevalg, ikoner og kontraster.

Avslutningsvis vil vi bare si at dette var vel verdt tiden vi investerte på opplæring. Det siste eksempelet vi tar med i denne posten er en elegant endring av konsekvensbeskrivelsen vår i risikovurderingen. Denne endringen er så bra at vi har prioritert å ta den inn i neste versjon av Diri.  Den siste illustrasjonen viser dagens situasjon og designforslaget til studentene.

Tusen takk for mange flotte forslag!

Vi anbefaler flere å engasjere seg og bli med på opplegget i IDG3008. Hiv dere rundt og meld inn forslag til caser. Her er lenke til emnet.