Føles arbeidet med informasjon- og cybersikkerhet ut som et uoverkommelig område? Vet du ikke helt hvor du skal ta tak eller begynne? Da setter du av 5 minutter og ser på denne filmen. Vi forteller deg hva som er de grunnleggende aktivitetene for å komme i gang og hvordan du skal gjøre det på riktig måte.