Diri kunnskap og brukerveiledning

På denne siden finner du grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet og kunnskap om hvordan du skal komme i gang med Diri. Vi gjennomgår pilarene i faget og tar deg videre i inn i Diri-verden. Vi lærer deg hvordan du skal tenke om cybersikkerhet. Diri is the way.

Dette bør du vite om informasjonssikkerhet

Syns du cyber- og informasjonssikkerhet høres skummelt ut? At det bare er noe for teknologene? Det kan ikke være lenger fra sannheten, informasjonssikkerhet angår alle og alle som en jobber daglig med temaet enten bevisst eller ubevisst. Sett av 7 minutter og hør Gaute forklare deg grunnpilarene i sikkerhetsarbeidet.

Hvordan starter du med informasjonssikkerhet?

Føles arbeidet med informasjon- og cybersikkerhet ut som et uoverkommelig område? Vet du ikke helt hvor du skal ta tak eller begynne? Da setter du av 5 minutter og ser på denne filmen. Gaute forteller deg hva som er de grunnleggende aktivitetene for å komme i gang og hvordan du skal gjøre det på riktig måte.

Lær om informasjonssikkerhetsrisiko

Informasjonssikkerhetsrisiko er et langt ord, men viktig tema. I denne filmen gir Gaute deg teorien du trenger for å komme i gang med risikoanalyser i Diri. I denne 5 minutter lange filmen definerer vi hva en risiko er, består av og hvordan sentrale begreper henger sammen med arbeidsflyten i Diri.

Få oversikt med Diri: Systemportefølje og verdivurdering

Informasjonssikkerhetsrisiko er et langt ord, men viktig tema. I denne filmen gir Gaute deg teorien du trenger for å komme i gang med risikoanalyser i Diri. I denne 5 minutter lange filmen definerer vi hva en risiko er, består av og hvordan sentrale begreper henger sammen med arbeidsflyten i Diri.

Kommer…

Lær teorien om risiko og kontroll i Diri

Å kunne gjøre gode risikovurderinger er sentralt for å finne de viktigste risikoene som må arbeides med. I denne 10 minutter lange filmen går Gaute igjennnom den grunnleggende teorien som du trenger å forstå for å gjennomføre risikovurderingssteget i Diri. Vi går igjennom hvordan årsaker, hendelser og konsekvenser utgjør en sikkerhetsrisiko, samt hvordan man kan tenke rundt sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak.

Risikovurdering i Diri-programvaren

I denne 10 minutters filmen viser Gaute hvordan en risikovurdering blir gjennomført i Diri-programvaren. Selve risikovurderingen bygger på hendelser med tilhørende årsaker og konsekvenser. I programvaren bruker vi sikkerhetsmekanismer til å kontrollere sannsynligheten for at årsaker skal inntreffe, og konsekvensen hvis en hendelse inntreffer. En risiko i Diri blir da en kombinasjon av en årsak, hendelse og konsekvens.

00:00 Intro og grunnleggende om hendelser
01:00 Legge inn årsaker
01:30 Risikoreduserende tiltak
04:00 Gjenbruke eksisterende tiltak
04:30 Legge inn konsekvenser
07:30 Risikomatrisen i Diri
08:20 Jobbe med ett enkelt risikoscenarie