I denne filmen finner du grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet og viktigheten av å ha oversikt via en systemportefølje. Gaute går igjennom hvorfor systemporteføljen er en sentral del i sikkerhetsarbeidet og hvordan man bygger seg oversikt ved hjelp av Diri. I Diri har vi arbeidet mye for å forenkle systemkartleggingsarbeidet slik at man lett kan finne frem til de kritiske systemene som må prioriteres i sikkerhetsarbeidet. Diri hjelper deg med å prioritere de viktigste områdene og å arbeide med de alvorligste risikoene.