Risikovurderinger innen cybersikkerhet

Tilsammen har vi i Diri AS vært delaktige i godt over hundre risikovurderinger. Vi har erfaring som både ledere, fasilitatorer, deltagere og rådgivere innen faget. Vi har metodikk og erfaring fra:

  • Strategiske og overordnede risikovurderinger
  • IKT systemvurderinger
  • Arbeidsprosesser med støttesystemer
  • Vurderinger av frittstående problemstillinger innen fagfeltet

Vi har også erfaring med å bygge risikostyringssystemer for større virksomheter og vet hva som må til for å lykkes.

Kontakt oss om risikovurderinger