Sikkerhet og arkitektur i Diri

Diri AS har kontinuerlig fokus på innebygget personvern og informasjonssikkerhet, det er tross alt det vi lever av. Diri programvaren er en helnorsk løsning som har blitt utviklet i samarbeid med Kong Arthur AS i Innlandet. Vi har også bygget løsningen slik at den kan skalere raskt og sikkert. Tidlig i utviklingen tok vi et valg om å gjøre løsningen plattform-uavhengig. Applikasjonen er pakket i konteinere med frontend/backend og utviklet i React. Koden er javabasert og kjører i Node.js. For de fleste kunder vil skyløsningen vår i Azure være det beste alternativet, men det er mulig å kjøre applikasjonen på en egen lokal infrastruktur om bedriftens policy ikke tillater bruk av skytjenester.

Skyløsning i Azure

Diri har investert mye tid og krefter i sikkerheten. Løsningen vi har implementert sammen med vår leverandør – Ironstone AS – baserer seg på Azure Kubernetes Services (AKS). Dette er samme løsning som både VIPPS, NRK og Elkjøp benytter i sine skytjenester. Azure løsningen er lokalisert i Vest-Europa (Nederland), men vi har ambisjoner om å migrere den til Microsoft sin Norske sky etterhvert.

Diri Arkitektur

Identitet og pålogging

Som kunde kan du enkelt sette opp integrasjon med Single-Sign-On mellom din egen Office 365 løsning og vår applikasjon. Du kan da bruke multifaktor autentisering dersom dette er satt opp i din Azure AD Tennant. På denne måten har du som kunde full kontroll over tilganger.

Logg og monitorering

Tjenesten vi leverer overvåkes 24/7/365 slik at vi kan garantere en høy grad av tilgjengeligehet og sikkerhet. Vi benytter blant annet Microsoft Azure Sentinel til å analysere datatrafikken og alle forsøk på angrep eller misbruk av infrastrukturen. Dette gir deg som kunde en trygget i at sikkerheten er ivarettatt.

Sjekk tjenestestatus her

Backup

Det tas regelmessig backup av data i løsningen slik at du som kunde ikke skal miste innhold. Løsningen er bygget slik at et eventuelt løsepengevirus ikke vil påvirke tjenesten i noe særlig grad. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og justere sikkerheten basert på trusselbildet.