Hopp til innholdet
The Diri founders.

Forenkling av risikostyring i Diri

I dagens komplekse og dynamiske forretningsmiljø trenger organisasjoner innovative verktøy som muliggjør proaktiv risikostyring. 

Illustration.

Cybersikkerhet + Personvern = Sant

Vi har spennende nyheter! Diri har tatt over GDPR-verktøyet VARN og kan nå tilby en mer helhetlig tilnærming til risikostyring innen IT-sikkerhet og personvern.

Illustration of the Diri tool.

Utvikling av Diri-verktøyet

De siste månedene har vi lagt ned mye arbeid i utviklingen av Diri-applikasjonen. Migrering av data til Norge og en raskere applikasjon er noen av endringene vi har jobbet med.