Hopp til innholdet

Cyberrisiko gjort enkelt

Diri er en banebrytende SaaS-løsning for risikostyring av cybersikkerhet. Effektiviser og øk kvaliteten på risikoarbeidet ditt – prøv Diri i dag!

“Diri gir oss muligheten til å trygt dele risikoarbeidet mellom brukerne våre.”

Excel-ark og andre løsninger blir fort rotete, spesielt når man skal dele informasjonen og holde den oppdatert. Diri gir oss muligheten til å trygt dele risikoarbeidet mellom brukerne våre via web. Det er også enkelt å utføre risikovurderinger i verktøyet, og det gir en konkret pekepinn på hvor man bør starte for å senke sin risiko. Vi vil uten tvil anbefale andre å ta i bruk Diri – skaff deg oversikt over egne risikoer og start arbeidet med å minske konsekvenser og sannsynlighet!

Stein Sæter, IT Security Manager i Flakk Group

“Vi sparer generelt mye tid på arbeidet med gjennomføring og oppfølging.”

Diri gir oss en bedre oversikt over risikovurderingene våre, og ikke minst en mer effektiv gjennomføring av hele prosessen, inkludert oppfølging av tiltak, som har automatisk purring ved utløp av frister. Etter at vi tok i bruk Diri har vi sikret at alle risikovurderinger alltid følger samme prosess, og vi sparer generelt mye tid på arbeidet med gjennomføring og oppfølging. Men viktigst av alt er at vi til enhver tid har en lett tilgjengelig grafisk oversikt over de ulike risikoene våre.  

Svein Harald Fossum, CISO hos Eidsiva Bredbånd

Illustrasjon.

La oss jobbe med risikostyring sammen

Alle med tilkobling til internett trenger sikkerhet på nett. Diri har gjort det enkelt for deg å komme i gang.